'Laat Joris toch spelen! Hij is nog zo klein!'


Maar wat als je kind:

• andere interesses heeft
• thuis gedetailleerde poppetjes kan tekenen maar op school alleen

   krastekeningen maakt, omdat de juf de klasgenoten een compliment

   geeft voor de krastekening
• eerder rolvast is in de poppenhoek en halverwege het spel

   verontwaardigd of verdrietig is als de groepsgenoot zich niet aan de

   rol houdt. En dan wordt er gezegd: uw kind is sociaal-emotioneel nog

   niet zover
• clownesk gedrag of probleemgedrag vertoont, omdat je kind behoefte

   heeft om erbij te horen
• geen uitdaging heeft en daardoor faalangst ontwikkelt
• nooit tevreden is met de gemaakte tekening
• ondiplomatiek gedrag laat zien


Het is belangrijk dat slimme kleuters vroegtijdig (h)erkent worden en uitdagend speel-/leermateriaal krijgen aangeboden waarbij ze uit hun comfortzone worden gehaald. Zo leren ze op jonge leeftijd met fouten om te gaan en zich in te spannen om een taak te volbrengen. Als een slimme kleuter op de juiste manier wordt begeleid, wordt onderpresteren voorkomen en gaat uw kind met plezier naar school.


Wij bieden een programma op maat, waarbij het kind centraal staat en wordt ondersteunt door de ouders en de groepsleerkracht.


Het is van groot belang dat de slimme kleuter een goed leer- en werkgedrag ontwikkelt zodat het kind in de verdere schoolloopbaan echt gebruik kan maken van zijn/haar talenten.

Slimme kleuters

Als je slim bent, dan zet je de juf aan het werk. Als juf vraagt: Hoeveel is 80+1? Dan antwoord ik: dat is 9x9!!Erik, 5 jaar