Steeds meer scholen zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is dat hoogbegaafde leerlingen een structureel andere aanpak nodig hebben. Deze aanpak vraagt deskundigheid en maatwerk.


Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:
• Wat doen we met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?
• Is ons lesmateriaal voor slimme kleuters uitdagend genoeg?
• Herkennen wij wel de hoogbegaafde leerling?
• Hebben we een beleid voor hoogbegaafdheid?
• Willen we een plusklas opzetten?
• Hoe creëer je tijd voor hoogbegaafde leerlingen?
• Hoe krijg ik de onderpresteerder weer aan het werk?


Dit kunnen wij bieden
Wij kunnen individuele hoogbegaafde leerlingen begeleiden, een plan van aanpak schrijven en de desbetreffende leerkrachten coachen. Om de kennis over hoogbegaafdheid van leerkrachten uit te breiden verzorgen wij presentaties. 


Daarnaast kunnen wij u hulp bieden bij het signaleren en diagnosticeren van de hoogbegaafde leerlingen en beleid ontwikkelen.
Wilt u een plusklas opzetten, dan kunnen wij dat voor u uitvoeren of wij bieden u ondersteuning.Een presentatie tijdens een ouderavond behoort ook tot de mogelijkheden.

Scholen

Je gaat het pas zien als je het door hebt.

Johan Cruijff