Opzetten van een plusklas

Kiest u als school voor het opzetten van een plusklas dan is het aan te raden om een aantal vragen te stellen en de antwoorden in het schoolbeleid te verwoorden.1. Waarom een plusklas
Het hele team moet zich bewust worden wat de meerwaarde van een plusklas is. Wat willen we de kinderen leren?2. Welke groepen clusteren
Welke leeftijden passen bij elkaar?
Wat zijn de mogelijkheden qua ruimte en formatie?3. Tijdspad en planning 
Een duidelijk schema opstellen voor wat, wanneer gedaan moet worden en wie het uitvoert. Dit geeft duidelijkheid en structuur.4. Beleidsplan plusklas
Het beleidsplan voor de plusklas is zeer belangrijk en moet weloverwogen tot stand komen. In dit document moet zowel voor leerkrachten als ook voor ouders duidelijk beschreven staan aan welke criteria een kind moet voldoen om in aanmerking te komen voor de plusklas en hoe het traject van aanmelding verloopt.5. Rol van de plusklas begeleider
De plusklasbegeleider moet bekend zijn met de theorie over hoogbegaafdheid.
Het is belangrijk dat de begeleider een coachende rol vervult en weet hoe men kinderen leert leren. De feedback is gericht op inspanning en strategie gebruik. Daarbij mag het sociaal emotionele aspect niet worden vergeten.

Doceren is niet een emmer vullen, maar een vuur ontsteken.

Vrij naar Heraclites