Pienter opdrachtkaarten

Het is bekend dat leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong sneller leren. Dat doen ze het liefst door zelf te ontdekken.

 

Elizabeth heeft de lesmethode, Pienter opdrachtkaarten deel 1, ontwikkeld voor groep 1 en 2 leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. De overgang van groep 2 naar 3 is vaak lastig voor het kind met een ontwikkelingsvoorsprong. Met dat in het achterhoofd is deel 2 voor (hoog)begaafde leerlingen in groep 3 en 4 ontwikkeld. De methode wordt uitgegeven door Eduforce.

 

Het doel van de Pienter opdrachtkaarten is het gestructureerd aanbieden van leerstof, om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong maar ook leerlingen uit groep 3 en 4  uit te dagen tot creatief en handelend bezig zijn met een onderwerp of thema. Door dat volgens vaste stappen te begeleiden, leert de leerling na te denken over het proces en de daarbij gebruikte strategieën.

 

De leerkracht heeft de rol van coach. Door de vragen te stellen die op de Pienter opdrachtkaarten staan, moet de leerling nadenken over hoe het proces is verlopen, vertellen wat hij moeilijk vond en hoe hij dat dan heeft opgelost. Deze strategie kan hij de volgende keer in eenzelfde situatie weer inzetten.

 

De onderwerpen zijn zodanig gekozen dat ze eenvoudig te koppelen zijn aan thema’s in de groep. Er is onderscheid gemaakt in de vakken taal, rekenen, techniek, mens en maatschappij en creativiteit.

De Pienter opdrachtkaarten worden uitgegeven door Eduforce.