Gelukkig Pienter

hoogbegaafdheid begeleiding

Wie ben ik?

Ik ben Elizabeth. Onderwijs en het beste naar boven halen in kinderen is altijd mijn passie geweest. Als groepsleerkracht in het basisonderwijs zorgde ik met een afwisseling van humor en productiviteit voor een prettige sfeer. Zo kwamen kinderen altijd met plezier naar school.

Toen mijn kinderen in het onderwijs terecht kwamen en het erg makkelijk leken te hebben, ben ik mij gaan verdiepen in hoogbegaafdheid. Destijds werd er tegen ons gezegd: "Die redden zich wel, die hebben geen extra hulp nodig". Ik merkte dat dit niet helemaal waar was. Ze hadden het misschien wel makkelijk, maar dat betekende niet dat ze ook de handvaten kregen die ze later nodig hadden. 

Carrière

In 2002 kwam ik op een school werken ,waar pionieren als normaal werd gezien en kon ik mij verder ontwikkelen op het gebied van hoogbegaafdheid. Dit werd in 2011 beloond met het predicaat Begaafdheidsprofielschool.

Ik wilde me verder specialiseren en heb toen de opleiding Specialist Excellent talent en hoogbegaafdheid gevolgd. Doordat ik nog steeds op een Begaafdheidsprofielschool werk begeleid ik leerkrachten, maar ook startende leerkrachten, hoe zij het beste hoogbegaafde leerlingen kunnen ondersteunen.

Verder heb ik zitting in verschillende netwerken met betrekking tot hoogbegaafdheid. Uiteraard blijf ik mij nog steeds ontwikkelen door scholingen, lezen van nieuw uitgekomen boeken en bezoeken van congressen.

Eigen lesmateriaal

Op dat moment was er weinig ontwikkelingsmateriaal met open opdracht voor hoogbegaafde kleuters. Om deze reden heb ik samen met mijn collega Greet de Pientermap ontwikkelt met opdrachtkaarten. Deze map wordt door Eduforce uitgegeven. Voor hoogbegaafde leerlingen is de overgang van groep 2 naar groep 3 lastig omdat zij vaak al kunnen lezen en rekenen. Voor deze kinderen heb ik de Pientermap voor groep 3 en 4 ontwikkeld.

Ik heb goed contact met Eduforce en wij mogen regelmatig materialen die worden ontwikkelt uitproberen met een kritische blik.