Leerlingen moeten de school kunnen ervaren als een plek waar wat te leren valt. Als een hoogbegaafde leerling niet de juiste begeleiding en een passend onderwijsaanbod krijgt, komt hij/zij niet tot leren. Dit kan leiden tot onderpresteren.Niet alleen voor het kind is onderpresteren een grote frustratie, maar ook voor ouders en leerkrachten is het vaak een lastig probleem.


Hoe kunt u dit herkennen
• Extreem veel aandacht nodig
• Vermijdt verantwoordelijkheid
• Behoefte aan macht/overheersen
• Wisselende/neerwaartse lijn in prestaties
• Verzet tegen autoriteitHet gedrag van een onderpresteerder is niet zomaar te veranderen, omdat ze de oorzaak vaak buiten zichzelf leggen. Ze handelen vaak ook uit angst om niet te falen of niet te voldoen aan de verwachtingen. Daarom vertonen ze vaak vluchtgedrag.


Door een goede relatie met de leerling op te bouwen kunnen wij de houding van het kind veranderen en hem/haar leren uit de comfortzone te stappen.

Onderpresteren

Mama vraagt:

'Hoe was het op school?'Saai !!!Joep, 8 jaar