Executieve functies

Executieve functies zijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van ieder kind. Met name bij hoogbegaafde kinderen komen worden sommige executieve functies onderontwikkeld. Vooral als het gaat om leren. Hoogbegaafde kinderen hoeven vaak niet te leren voor de stof die ze aangeboden krijgen. "Dit weet ik gewoon" is vaak het antwoord wat je terug krijgt. Daardoor leren hoogbegaafde kinderen vaak niet hoe ze moeten leren. 

Faalangst

Veel hoogbegaafde leerlingen worden niet op jonge leeftijd uitgedaagd en blijven in hun comfortzone. Hierdoor leren ze niet de juiste leerstrategieën. Daar komt nog bij dat de meeste hoogbegaafde kinderen een zekere aanleg hebben voor perfectionisme; de drang om het zo goed mogelijk te doen.

Growth mindset

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en geven niet op. Vreemd genoeg verdwijnt deze passie voor leren regelmatig en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt.

Leren leren

Leren leren klinkt een beetje raar, leren dat gaat toch vanzelf? Dit is voor hoogbegaafde kinderen vaak niet zo vanzelfsprekend. Doordat deze kinderen vaak zonder moeite door de basisschool stof heen werken leren ze als kind geen leerstrategieën toepassen. Hierdoor leren hoogbegaafde kinderen dus in essentie niet hoe ze moeten leren. Een tekst of topografieblad lezen ze vaak 1 keer door en dan halen ze de toets wel. 

Onderpresteren

Als leerling moeten kinderen de school ervaren als een plek waar ze iets kunnen leren, iets wat meerwaarde heeft. Hoogbegaafde kinderen hebben snel het gevoel dat ze voor niks naar school gaan. Het is saai en ik weet alles al Het is dus belangrijk dat een hoogbegaafd kind de juiste begeleiding en een passend onderwijsaanbod krijgt. Zonder uitdaging en interesse leert een hoogbegaafd kind dat hij/zij niks hoeft te doen om iets te halen. Dit zorgt er in veel gevallen voor dat een hoogbegaafd kind gaat onderpresteren.

6 profielen

Op grond van jarenlange ervaring in de vorm van observaties, interviews en literatuuronderzoek hebben Betts & Neihart (1988; 2010) zes profielen opgesteld. Deze profielen verschaffen informatie over gedrag, gevoelens en behoeften van verschillende typen (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen.