Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen van hoogbegaafde leerlingen, omdat ook deze kinderen uniek zijn. Hieronder staat een overzicht van veel voorkomende eigenschappen, zoals die in de literatuur genoemd worden.

1. Hoge intelligentie

Hoogbegaafde leerlingen beschikken over hoge intellectuele capaciteiten.
 

2. Vroege ontwikkeling

Hoogbegaafde leerlingen zijn geestelijk vroegrijp en worden gekenmerkt door een ontwikkelingsvoorsprong. Zij kunnen zich gemakkelijk leerstof uit hogere leerjaren eigen maken. Ook stellen zij op jonge leeftijd al levensbeschouwelijke vragen en denken zij al vroeg na over de zin van het leven.
 

3. Uitblinken op één of meerdere gebieden

Een bijzondere begaafdheid kan tot uitdrukking komen in motorische, sociale, artistieke en intellectuele vaardigheden. Vaak treden deze begaafdheidsvormen gecombineerd op en blinken hoogbegaafde leerlingen uit in meerdere gebieden, zoals bijvoorbeeld in taal en wiskunde. Hoogbegaafde leerlingen hebben op taalgebied een grote woordenschat en vertonen een zeer goed en adequaat woordgebruik.
 

4. Goed leggen van (causale) verbanden

Hoogbegaafde leerlingen kunnen gemakkelijk (causale) verbanden leggen en hebben hierover een goed overzicht.
 

5. Het makkelijk kunnen analyseren van problemen

Hoogbegaafde leerlingen hebben een groot analytisch vermogen. Daarnaast zijn zij vaak vindingrijk in het ontwikkelen van eigen oplossingsmethoden. Dit kan soms problemen opleveren als zij zich een verkeerde oplossingsmethode hebben aangeleerd, omdat zij deze methode moeilijk weer los kunnen laten.
 

6. Het maken van grote denk-sprongen

Een hoogbegaafde leerling maakt grotere leerstappen en heeft daarom minder tijd nodig.
 

7. Voorkeur voor abstractie

Hoogbegaafde leerlingen kunnen goed abstract denken. Zij hebben geen behoefte aan concretisering van de lesstof door het gebruik van voorbeelden.
 

8. Hoge mate van zelfstandigheid

Hoogbegaafde leerlingen willen bij voorkeur zelfstandig werken. Bij het werken in groepsverband neemt de

hoogbegaafde leerling vaak de leiding en wil het graag op zijn/haar eigen wijze doen.
 

9. Creatief/origineel In de opdrachten laten

Hoogbegaafde leerlingen laten vaak zien dat zij originele en creatieve ideeën en/of oplossingen hebben. Zij maken onverwachte zijsprongen en hebben een grote verbeeldingskracht.
 

10. Perfectionistisch

Hoogbegaafde leerlingen zijn perfectionistisch aangelegd. Zij houden niet van half werk.
 

11. Apart gevoel voor humor

Hoogbegaafde leerlingen bezitten over het algemeen een apart gevoel voor humor.Bron SLO

Kenmerken van hoogbegaafde leerlingen