Pienter opdrachtkaarten

Ontwikkelingsmateriaal voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong

Het uitgangspunt om de Pientermap te ontwikkelen was dat bekend is dat leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong sneller leren. Dat den ze het liefst door zelf te ontdekken. Ze moeten op een praktische manier worden uitgedaagd. Ze willen experimenteren, onderzoeken en hebben behoefte aan handeld bezig zijn.

Bij het opzetten van de opdracht kaarten is er met de volgende aspecten rekening gehouden:

  • De leerkracht neemt initiatie en biedt de Pienter opdrachtkaarten aan.
  • Werken met de Pienterkaarten komt naast het compacten van de reguliere taak.
  • De Pienterkaarten worden verplicht gebruikt
  • Er worden duidelijke eisen gesteld en afspraken gemaakt over de te verwerken stof.
  • Productfeedback en procesfeedback
  • Werken met de Pienter opdrachtkaarten moet in eerste instantie worden begeleid tijdens de verlengde instructie, omdat de stappen moeten worden aangeleerd. Daarna kunnen de kaarten zelfstandig worden gebruikt met regelmatig een feedback.
  • Waar mogelijk wordt samengewerkt met een sparringpartner.
  • Zoveel mogelijk aansluiten bij de interesse van het kind.
  • Medeklasgenoten worden bij de uitwerking van de Pienter opdrachtkaarten betrokken.

Doel van de Pienter opdrachtkaarten

Het doel van de Pienter opdrachtkaarten is het gestructureerd aanbieden van lesstof die leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong uitdaagt tot creatief en handelend bezig zijn met een onderwerp of thema.

Door dit volgens vaste stappen te begeleiden, leert de leerling na te denken over het proces en daarbij gebruikte strategieën. De evaluatie is daarbij cruciaal!

De leerkracht heeft de rol als coach. Door de vragen te stellen die op de Pienter opdrachtkaarten staan, moet de leerling nadenken over hoe het proces is verlopen, wat hij moeilijk vond en hoe hij dit heeft opgelost. Deze strategieën kan hij de volgende keer in eenzelfde situatie weer gebruiken

Ook de leerkracht heeft het proces gevolgd en bespreekt dit met de leerling. Naast procesfeedback is er productfeedback.

Bij de opdrachtkaarten is een onderscheid gemaakt in de vakken: Taal, rekenen, techniek, mens en maatschappij en er zijn creatieve opdrachten. De onderwerpen zijn zodanig gekozen dat ze eenvoudig te koppelen zijn aan de thema’s en onderwerpen in de groep.

Door kinderen op jonge leeftijd te respecteren voor wie ze zijn en wat ze doen en alle leerlingen bij het leerproces te betrekken, verbetert de sociale omgang in de groep

De Pienter mappen worden door Eduforce uitgegeven.