Scholen en hoogbegaafdheid

Steeds meer scholen zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is dat hoogbegaafde leerlingen een structureel andere aanpak nodig hebben. Deze aanpak vraagt deskundigheid en maatwerk.

Daarbij komen de volgende vragen aan de orde:

 • Wat doen we met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong?
 • Is ons lesmateriaal voor slimme kleuters uitdagend genoeg?
 • Herkennen wij wel de hoogbegaafde leerling?
 • Hebben we een beleid voor hoogbegaafdheid?
 • Hoe creëer je tijd voor hoogbegaafde leerlingen?
 • Hoe krijg ik de onderpresteerder weer aan het werk?

Leerkrachten en hoogbegaafdheid

 • Individuele begeleiding van de groepsleerkracht
 • Individuele begeleiding van de hoogbegaafde leerling in samenwerking met de groepsleerkracht
 • Welke materialen kan ik als leerkracht gebruiken?
 • Hoe creëer ik tijd voor de hoogbegaafde leerling tijdens mijn les

Thema ouderavonden over hoogbegaafdheid

 • Groei mindset
 • Executieve functies
 • Hoogbegaafdheid