Hoogbegaafde peuter

Bij peuters spreken we formeel nog niet over hoogbegaafdheid maar wordt de term ‘ontwikkelingsvoorsprong’ gehanteerd. Dat betekent niet dat peuters niet hoogbegaafd zouden kunnen zijn. Het voorzichtige gebruik van de term ontwikkelingsvoorsprong doen we alleen omdat juist in deze periode de voorspellende waarde van een intelligentieonderzoek beperkt is (Drent & van Gerven, 2004; Peters, 2007).

Heeft mijn peuter een ontwikkelingsvoorsprong

Vaak zie je dat kinderen die later hoogbegaafd blijken wel een flinke ontwikkelingsvoorsprong hebben ten opzicht van leeftijdsgenootjes. Ook sociaal en/of emotioneel, wat de omgang met leeftijdsgenootjes niet altijd makkelijk maakt. Een ontwikkelingsvoorsprong is een aanwijzing dat het kind hoogbegaafd zou kunnen zijn.

Hieronder vind je een aantal kenmerken waaraan je een ontwikkelingsvoorsprong zou kunnen herkennen. Zie dit niet als een checklist maar als een lijst met mogelijke aanwijzingen. Als een peuter een aantal van deze kenmerken bezit, betekent het nog niet dat je peuter hoogbegaafd is. Ga hier voorzichtig mee om, een label kan soms schadelijker zijn dan geen label.

Kenmerken van hoogbegaafde peuters

 • Voorlopen in taal en spraakontwikkeling.
 • Een gevorderd gevoel voor humor.
 • Interesses waar andere peuters nog niet mee bezig zijn
 • Nieuwsgierig, stelt veel vragen
 • Kan snel kleuren herkennen
 • Kan al vroeg tellen
 • Kan vroeg lezen
 • Berekenend, denkt meer na over mogelijke gevaren
 • Een levendige fantasie.
 • Goed geheugen
 • Concentratie. Kan zich langer dan andere focussen op interesses
 • Wil alles zelf uitvinden, dingen doen op de eigen manier. 
 • Perfectionistisch.
 • Sociaal en emotionele voorsprong.
 • Frustraties vanwege gebrek aan uitdaging.
 • Gevoelig. Het kind kan intens reageren op geluid, smaak of andere prikkels en daar heftig emotioneel op reageren.
 • Speelt vaak liever met oudere kinderen/ volwassenen.

Begeleiding van hoogbegaafde peuters

Na een kennismakingsgesprek met ouders, kind en eventueel peuterspeelzaal werk ik met een persoonlijke aanpak op maat. Het kind staat hierbij centraal en dit wordt ondersteund door ouders en de pedagogische medewerker. Hierbij ligt de focus op het aanleren van belangrijke vaardigheden door aanbod van uitdagende materialen. Hier kan je peuter dan in een verdere schoolloopbaan van kan profiteren.