Welkom bij GelukkigPienter Specialisten in hoogbegaafdheid

GelukkigPienter is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het geven van begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid.

GelukkigPienter is ontstaan uit de toenemende (h)erkenning van hoogbegaafdheid bij kinderen. Het onderwijs in Nederland is daar nog niet genoeg op toegerust.


De wereld van een hoogbegaafd kind is vele malen groter dan de wereld die de school doorgaans kan aanbieden. Er moet op een andere manier naar hoogbegaafde kinderen gekeken worden. Dat heeft consequenties voor het lesgeven, het leerstofaanbod en de ondersteuning.

GelukkigPienter vindt het belangrijk dat een kind zich bewust is van zijn talent en daarmee leert om te gaan. Daarbij wordt gekeken naar het kind en zijn omgeving. Dat alles gebeurt in samenspraak met ouders en school, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

GelukkigPienter biedt maatwerk op het gebied van hoogbegaafdheid voor
• Hoogbegaafde kinderen
• Ouders van een hoogbegaafd kind
• Scholen

Het is een voorrecht om hoogbegaafd te zijn, maar ook een recht om gelukkig hoogbegaafd te zijn.

GelukkigPienter